Tarieven PSZ

Subsidie ouderbijdragetabel 2020

Ouderbijdrage per maand bij 12 x per jaar factureren:

12x facturering per jaar Ouderbijdrage per maand
(let op: 12x per jaar)
Voor 2 dagdelen per week
 € 0 €  19.890,00 €  8,80
€  19.891,00 €  30.581,00 €  10,94
€  30.582,00 €  42.082,00 €  23,20
€  42.083,00 €  57.238,00 €  36,26
€  57.239,00 €  82.276,00 €  62,94
€  82.277,00 € 114.011,00 €  107,20
€ 114.012,00 en hoger €  144,26

 

Deze tabellen gelden voor ouders die aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ouders die wel recht op kinderopvangtoeslag hebben, vragen kinderopvangtoeslag aan over de eerste twee dagdelen met het uurtarief van € €8,17 en 26,40 uur per maand.

Over het 3e en 4e dagdeel wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht.

 

Toelichting aanvragen Kinderopvangtoeslag.

U kunt uw kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via: www.mijntoeslagen.nl

Dit is uw persoonlijke toeslagenpagina op internet. Hierop kunt u inloggen met uw DigiD. Wanneer u liever een papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen, tel. 0800-0543.

Gegevens die u nodig heeft bij de digitale aanvraag:

 • U gaat naar www.mijntoeslagen.nl en klikt op inloggen.
 • Uw DigiD voert u in. Zodra u dit doet krijgt u de gegevens van uw kinderen te zien.
 • U klikt de naam, geboortedatum en BSN-nummer van uw peuter voor wie u de toeslag aanvraagt aan en voert de ingangsdatum in: plaatsingsdatum van uw peuter.
 • Er wordt gevraagd naar het LRK-nummer van de speelzaal. Zie uw plaatsingsovereenkomst: na invullen van het LRK-nummer volgen automatisch naam en adresgegevens van de speelzaal.
 • LRK-nummer 314667842 Speelmaatje Pino Dikkie Dik,  Zaagvisplantsoen 32
 • LRK-nummer 225075003 Speelmaatje Pino, Slufterplantsoen 2
 • Daarna invullen Opvangsoort: kies kindercentrum en soort opvang: kies dagopvang.
 • Voer bij uurtarief: het uur tarief in van de peuterspeelzaal in ( tarief van het desbetreffende jaar ) in en daarna het
 • gemiddeld aantal uren per maand: 20 uur. Dit vult u ook in als uw peuter 4 dagdelen de speelzaal bezoekt, omdat u maar voor 2 dagdelen betaalt.
 • De aanvraag is klaar en u kunt na 24 uur zien wat de status van uw aanvraag kinderopvangtoeslag is (is mededeling aan het eind).

Succes!

Kunt u ondanks bovenstaande uitleg toch hulp gebruiken, dan kunt u bellen met Monique Reitema: 036-5346435. We maken dan een afspraak om de aanvraag eventueel samen met u te doen.

 

Wie kan kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als:

 • u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner, en
 • uw kind een geregistreerde speelzaal bezoekt.

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de speelzaal gaat.

 

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden nadat uw kind naar de speelzaal gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u uw kinderopvangtoeslag mis. We adviseren u echter nu de toeslag al aan te vragen.