PSZ spelend leren

We verrichten geen wonderen, maar laten de kinderen wel verwonderen.

Wij werken niet alleen in de peuterspeelzalen, maar in alle groepen van 0-4 jaar  op Kinderplaza Pino met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk. Weliswaar ligt daar in de peuterspeelzalen meer de nadruk op.

Lees hier verder over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk

In 2012 zijn we begonnen om onze pedagogisch medewerkers gedurende een scholing van twee jaar op te leiden om  speciaal met deze VVE methode te werken. De pedagogisch medewerkers van Speelmaatje zijn daarnaast in het bezit van het door de overheid vereiste certificaat voor taalvaardigheid. Het doel van werken met de methode Uk & Puk is ervoor te zorgen dat uw kind de stap naar de basisschool zonder moeite kan zetten. In groep 1 en 2 van de basisschool krijgt het aanbod uit o.a. Uk & Puk een vervolg.

Met het  hoogwaardige aanbod bieden  Speelmaatje Pino en Speelmaatje Dikkie Dik voor de 2-en 3 jarigen een uitdagende en veilige leeromgeving. Een plek waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Waar professionals werken aan de wensen en behoeftes van uw kind.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw peuter op de opvang spelenderwijs wordt uitgedaagd en zich kan ontwikkelen. Vanuit de thema’s worden activiteiten aangeboden,  waardoor kinderen gestimuleerd worden op alle ontwikkelingsgebieden. Onze kwalitatieve speel- en leermiddelen zijn daarop afgestemd. De pedagogisch medewerker observeert om te kijken op welke ontwikkelterreinen uw kind vooral geholpen kan worden. Door met andere kinderen te spelen leert uw kind samenwerken en veel extra vaardigheden. Dit stimuleert respect en verantwoordelijkheidsgevoel.

Plezier beleven en samen spelen in een uitdagende omgeving staan aan de basis. We werken met thema’s uit het dagelijks leven. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de peuter. Via thema-activiteiten uit Uk & Puk komen de ontwikkelingsgebieden ruim aan bod. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. De groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers.

Naast Uk en & Puk werken wij met inzichtelijk dit is een registratie programma. De doelstellingen van inzichtelijk wordt spelende wijs aangeboden. De resultaten worden genoteerd. En later gecommuniceerd met ouders en of de basischolen.