Speelmaatje-Dikkie-Dik

 

 

Deze peutergroep heeft een mooie ruimte in basischool de Argonaut een het Zaagvisplantsoen 32 Almere Stad,Waterwijk .  Waarom in een basisschool? Omdat we samen met het basisonderwijs willen werken aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Beide peuterspeelzaalgroepen werken nauw samen.

Onder leiding van deskundigen werken we met beide peutergroepen aan één ontwikkelplan voor de komende 4 jaren. Voor een deel zijn hierbij leerkrachten uit het basisonderwijs betrokken. Onder het motto ‘ een leven lang leren ’ vergt dat inspanningen van onze pedagogisch medewerkers. Die inspanningen komen rechtstreeks ten goede  aan de kwaliteit die we de kinderen in de opvang willen bieden. Daar willen we in investeren! Goede kinderopvang staat of valt met de kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers.

foto's dikkie dik

Zie verder spelend-leren