Highlights van het KDV

- Het dagritme bestaat uit verschillende activiteiten, meestal vanuit een thema

- Wij bieden een uitdagende omgeving zowel binnen als buiten en maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen

- We bereiden de kinderen spelenderwijs voor op een goede aansluiting met de basisschool

- We gaan uit van spontaan leren

- We vinden het belangrijk dat de kinderen leren als leuk ervaren

- We hechten belang aan samenspelen, samen delen

- We stimuleren en waarderen de eigen inbreng, maar ook het respecteren van de ander

- We ondersteunen de kinderen in de persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten.