Dagindeling van het KDV

De dagindeling op het kinderdagverblijf van Kindcentrum Pino ziet er als volgt uit.

07.00 - 09.00 uur Binnenkomen van de kinderen en mondelinge overdracht van ouders/verzorgers naar de pedagogisch medewerker. Op onze plaza en in de groep vinden activiteiten plaats.
09.00 – 09.45 uur Op alle groepen beginnen we gezamenlijk de dag. Hier valt tevens een eet-en drinkmoment in.
09.45 – 11.30 uur

Tijd om bezig te zijn met:

  • Activiteiten uit het VVE programma
  • Buitenactiviteiten*
  • Activiteiten op de groep*
11.30 – 13.00 uur Gezamenlijke maaltijd, ophalen, brengen en overdracht van de halve dag kinderen. Tevens starten de voorbereidingen voor het slapen.
13.00 – 15.00 uur Rust- en slaapmoment. De kinderen die niet slapen zijn bezig met ontwikkelingsspelletjes, (voor)lezen, spelen met verschillende materialen op de groep.
15.00 – 15.45 uur Op het dagverblijf beginnen we gezamenlijk de middag. Hier valt tevens een eet- en drinkmoment in.
15.45 – 18.00 uur

Tijd om bezig te zijn met:

  • Thema
  • Buitenactiviteiten*
  • Activiteiten op de groep*
17.00 – 18.30 uur Kinderen worden opgehaald, mondelinge overdracht van de pedagogisch medewerkers naar de ouders/verzorgers.

 

* Activiteiten zijn vaak naar aanleiding van een thema. Dat kunnen thema’s zijn naar aanleiding van feesten, seizoenen e.d. ,maar ook thema’s uit het voorschoolse programma van Uk & Puk. De activiteiten vinden soms plaats in ons atelier in Buiten School De Campus. Daar hebben we veel materialen en vooral veel ruimte om aan de slag te gaan. Als het thema uitnodigt om met drama of muziek bezig te zijn maken we gebruik van het theater op de Campus.

* Buitenactiviteiten vinden niet alleen plaats in onze eigen speelruimte. Bij gelegenheid gaan we met een groepje (en voldoende begeleiding) buiten onze eigen grenzen op stap. Hierbij kunt u denken aan de Kemphaan, kinderboerderij, wandelen in de omgeving.