Kindcentrum Pino is VVE gecertificeerd

In ons kinderdagverblijf werken met het VVE programma Uk & Puk. Onze pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om met deze methode te werken.

Wat is VVE?

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen ( in de leeftijd van twee - tot zes jaar). De voorschoolse periode loopt van twee- tot vier jaar. In de VVE worden hiervoor speciale programma’s gebruikt. De programma’s zijn gericht op de totale ontwikkeling van het kind en omvatten de volgende ontwikkelingsgebieden, ook wel ‘domeinen’ genoemd:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Aandachtspunten binnen dit domein zijn bijvoorbeeld: hechtingsrelaties, autonomie, en de omgang met volwassenen, andere kinderen en jezelf.
  • Taal: Over de hele linie in onze kinderopvang is dit domein een hot item. Aandachtspunten binnen dit domein zijn bijvoorbeeld : experimenteren met klanken en letters, verhalen vertellen en woordenschatontwikkeling.
  • Rekenprikkels: Aandachtsgebieden binnen dit domein zijn bijvoorbeeld: omgaan met hoeveelheden en aantallen.
  • Motorische ontwikkeling: Hier gaat het om spel en beweging, met het oog op de lichamelijke ontwikkeling, maar ook in relatie tot de andere 3 domeinen.

Spelenderwijs bereiden wij de kinderen van het dagverblijf en de peuterspeelzalen  voor op de basisschool. Door afstemming met de basisschool dragen wij inhoudelijk bij aan de fundamenten van een integraal kindcentrum.

Naast het kinderdagverblijf met dag arrangement, hebben we twee aparte peuterspeelzaalgroepen waar de kinderen enkele dagdelen komen:

Speelmaatje Dikkie Dik.

Deze peutergroep heeft een eigen ruimte in basisschool De Argonaut., gelegen in Waterwijk Oost.

Speelmaatje Pino
Deze groep heeft een eigen ruimte in basisschool Panta Rhei, gelegen in het midden gedeelte  van de Waterwijk.