Visie

Het team van Kindcentrum Pino vindt het belangrijk dat kinderen serieus genomen worden en dat wij hun eigen inbreng waarderen en respecteren.

Wij willen bijdragen in de persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten.

Wij passen onze manier van werken en onze activiteiten hierop aan; in een omgeving waar het kind zich thuis voelt en het middelpunt is. Het kind moet zich vrij voelen en zich in zijn of haar eigen tempo kunnen ontwikkelen. In een omgeving waar dans, muziek, beweging en creativiteit centraal staan.

Op Kindcentrum Pino wordt geobserveerd en overlegd over de ontwikkeling van ieder kind. We stimuleren kinderen met elkaar om te gaan, zodat grenzen van uitdaging verlegd worden. Kinderen leren zo respect te krijgen voor elkaar en te leren van de kwaliteiten van de andere kinderen en volwassenen om zich heen. Kindcentrum Pino heeft een pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt.

In onze visie neemt  de big five een belangrijke plaats in.

Big five:

  • Goede zorg
  • Uitdagende omgeving
  • Gerichte aandacht
  • Bouwen aan vertrouwen
  • Zelfredzaamheid

Vindt u het prettig om samen met de professionals spelenderwijs te werken aan de  ontwikkelingskansen van uw kind? Dan geven we elkaar de vijf.