Oudercommissie

Kindcentrum Pino heeft een oudercommissie.

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op Kindcentrum Pino. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie.

Indien u vragen/ opmerkingen heeft voor de oudercommissie dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de oudercommissie. Deze hangt in de hal van Kinderplaza Pino (KDV) en Buiten School de Campus (BSO). Of gebruik dit e-mailadres: ocpino@hotmail.com.

Belangrijk!

Alleen de ouders, waarvan het kind bij ons staat ingeschreven, hebben toegang tot meer inside informatie.