Pedagogisch medewerkers

“C’est le ton qui fait la musique” zegt het spreekwoord. Vrij vertaalt: het draait om de manier waarop we met elkaar communiceren, met elkaar omgaan.

Dat is zeker zo in de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerk. De pedagogisch medewerkers zijn het kloppend  hart van het bedrijf. Zij zijn bevlogen om met kinderen te werken en weten op de juiste manier de kinderen te prikkelen.

Vanuit de organisatie moeten wij blijven investeren in onze pedagogisch medewerkers. Onze professionals worden regelmatig bijgeschoold. Daardoor houden we ze scherp en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen voor hun doelgroepkinderen. Door te investeren in onze medewerkers werken we continu aan de begeleiding van de kwaliteit voor de kinderen in de opvang van ons Kindcentrum.

In 2012 zijn al onze pedagogisch medewerkers gedurende een cursus van twee jaar opgeleid om te werken met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk.

De pedagogisch medewerkers zijn allemaal in het bezit van het beroepsdiploma.

Ook beschikt iedere medewerker over een verklaring omtrent gedrag. Deze wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie.

Daarnaast  zijn allen in het bezit van een diploma kinder- EHBO. Dagelijks zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig die volledig gediplomeerd zijn met het Oranje kruis EHBO diploma en het diploma BHV( bedrijfshulpverlening bij calamiteiten).

Kindcentrum Pino is een erkend leerbedrijf en leidt stagiaires op. Die zijn altijd extra, c.q. boventallig op een groep aanwezig.