BSO Tarieven 2020

Ouderbijdrage voor onze BSO, Buiten School De Campus 2021

Voor Buiten School De Campus bieden wij verschillende pakketten aan.                                                  

BSO Jaarpakket:  52 weken opvang per jaar: met een uurtarief van € 7,30
In het jaarpakket zit voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. 

BSO Zomerpakket:  49 weken opvang per jaar: met een uurtarief van € 7,40

U kiest zelf welke drie weken van de zomervakantie u geen gebruik maakt van de opvang. (Conform de zomervakantie die geldt voor het basisonderwijs in Almere).
U geeft deze vakantieweken door voor 1 juni.
In het zomerpakket zit voorschoolse-,  naschoolse- en vakantieopvang. 

 BSO Schoolpakket:  40 weken opvang per jaar: met een uurtarief van € 7,60
Uitsluitend in de schoolweken van de basisscholen in Almere gedurende 40 schoolweken per jaar. In het schoolpakket zit  voorschoolse-,  naschoolse opvang. 

NSO Jaarpakket:  52 weken opvang per jaar: met een uurtarief van € 7,30
In het jaarpakket zit naschoolse- en vakantieopvang. 

NSO Zomerpakket:  49 weken opvang per jaar: met een uurtarief van € 7,40
U kiest zelf welke drie weken van de zomervakantie u geen gebruik maakt van de opvang.
(Conform de  zomervakantie die geldt voor het basisonderwijs in Almere).
U geeft deze vakantieweken door voor 1 juni.
In het zomerpakket zit naschoolse- en vakantieopvang.

NSO Schoolpakket:  40 weken opvang per jaar: met een uurtarief van € 7,60
Uitsluitend in de schoolweken van de basisscholen in Almere gedurende 40 schoolweken per jaar. In het schoolpakket zit naschoolse opvang. 

Marge,-studiedagen, andere vrije dagen en of vrije uren: deze uren vallen buiten de 40 schoolweken en 12 vakantieweken: Met een uurtarief van €7,30

 

Extra uren hebben een uurtarief van € 8,35