Dagindeling

Onze BSO met de passende naam “Buiten School De Campus” is geopend van 07.00 tot 18.30 uur.

Vanaf het begin schooljaar 2018/2019 hebben wij de leeftijdsgroep 4-12 jarigen verdeeld over twee locaties:                                                         

4 t/m 6 jarigen, de Campus junior groep, heeft een mooie eigen ruimte zowel binnen als buiten bij Kinderplaza Pino;                                                7 - 12 jarigen blijven op Buiten School De Campus aan de Karperweg 12.                                                                                                                We hebben hiervoor gekozen omdat qua belangstelling, interesses, spelvormen, gedrag e.d. deze twee groepen duidelijk verschillen.                    Ondanks bovenstaande maakt De Campus Junior op gezette tijden ook gebruik van de ruimte van Buiten School De Campus aan de Karperweg, als dat in het activiteitenprogramma is opgenomen.

Indien u gebruik wilt maken van de voorschoolse opvang, kunt u uw kind(eren) vanaf  07.00 uur brengen. Vóór dat we de kinderen naar school brengen, bieden we de gelegenheid wat te drinken en/of een kleinigheid te eten. Om 08.00 uur worden de kinderen naar school gebracht. De kinderen worden - afhankelijk van de afstand -  lopend of met de auto naar school gebracht en gehaald. Op Buiten School De Campus staat na school fruit en drinken klaar.

De kinderen zijn ingedeeld in stamgroepen. Elke stamgroep heeft een eigen pedagogisch medewerker(s) en een eigen kleur. Als de kinderen uit school op de Campus aankomen, kunnen ze in de hal op het bord zien wie hun pedagogisch medewerker is. Tijdens het eten van fruit en wat drinken, wordt in de stamgroep de gelegenheid geboden om zo nodig even de schooldag te evalueren, of andere dingen die hem of haar bezig houden te vertellen. In de stamgroep inventariseert de pedagogisch medewerker aan welke groepsactiviteit de kinderen willen deelnemen of welke individuele activiteit wordt ondernomen. Onder alle omstandigheden is er voor de stamgroepkinderen  altijd een vertrouwd aanspreekpunt.

Na het fruit eten zijn de kinderen vrij om aan een activiteit deel te nemen die op het programma staat.

Onder andere:

  • Knutselactiviteiten in het atelier
  • Dans-, muziek- of toneelactiviteiten in het theater
  • Koken of bakken in de keuken
  • Spelletjes in de huiskamer
  • Sportactiviteiten op het kunstgrasveldje

Deze  activiteiten worden aangeboden, maar zijn op basis van vrijwillige deelname. Ook kunnen de kinderen heerlijk een boek lezen in onze bibliotheek. Spelen op het klimrek beneden in de centrale hal. Op de computer een spelletje doen of eventueel huiswerk maken. Verkleden en opmaken in de kleedkamer. Lekker bouwen in de constructiekamer, spelen met de barbies en poppen  in de poppenkamer. Of misschien wel even lekker uitrusten op de bank in de huiskamer.

Kortom voor ieder wat wils.

Op woensdagen, marge- en studiedagen wordt er tussen de middag door ons een  broodmaaltijd verzorgd. Indien van toepassing wordt er aandacht besteed aan de jarige tijdens het eten/drinken.