Belangrijke informatie

Een aantal belangrijke documenten voor onze BSO "Buiten School De Campus"


Klik op de onderstaande links om de documenten te bekijken:

Pedagogisch beleidsplan

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Ziekteboekje Kindcentrum Pino

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Klachtenregelement