Highlights van het KDV

  • Het dagritme bestaat uit verschillende activiteiten, meestal vanuit een thema

  • Wij bieden een uitdagende omgeving zowel binnen als buiten en maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen

  • We bereiden de kinderen spelenderwijs voor op een goede aansluiting met de basisschool

  • We gaan uit van spontaan leren

  • We vinden het belangrijk dat de kinderen leren als leuk ervaren

  • We hechten belang aan samenspelen, samen delen

  • We stimuleren en waarderen de eigen inbreng, maar ook het respecteren van de ander

  • We ondersteunen de kinderen in de persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun talenten.                 

This is Sliced Diazo Plone Theme