slider

Jongste peutergroep: Tommie

De jongste peutergroep biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 24 - 36 maanden. Er wordt op deze groep veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, zindelijkheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Het bijbrengen van normen en waarden is op deze leeftijd heel belangrijk. Samen kunnen spelen, delen, hoe we met elkaar omgaan, kortom respect hebben voor elkaar.

 

This is Sliced Diazo Plone Theme